• Örebros historia

    Örebros historia

    Långt innan staden Örebro grundades, fanns troligen några bosättningar i det som idag är centrum. Någon by var det då inte tal om, än mindre en stad. I Skebäck, närmare Svartåns utlopp i Hjälmaren, fanns däremot troligen en större handelsplats och en hamn. Runt det som idag är staden fanns dessutom flera boplatser och byar från perioden 500-1000 e.Kr., flera med namn som idag lever kvar som benämning på stadsdelar i dagens Örebro. Exempel är Almby, Nasta, Bista, Rosta, Älvtomta, Varberga, Mellringe, Hjärsta, Vivalla, Lundby, Hagaby, Rynninge, Tybble och Sörby.

    Själva Örebros historia sträcker sig åtminstone 700 år tillbaka i tiden, förmodligen ännu längre. Men låt oss dock börja under medeltiden. Redan då möttes flera av Sveriges viktigaste vägar i det som idag är Örebro. Det var dels pilgrimsvägen till Nidaros (nuvarande Trondheim), dels den urgamla vägen mellan Dalarna och Östergötland via Närke. Den viktigaste av dem alla var den så kallade Eriksgatan som sträckte sig från Uppland, via Västmanland och Närke ner till Västergötland och sedan åter till Svealand på Vätterns östra sida. Genom dagens stad följde vägen en rullstensås och där åsen korsade Svartån, gjorde rullgruset ån grund och möjlig att ta sig över. Med tiden byggdes en bro över detta vadstället, som då den vilade på bankarna av rullgrus, ”örarna”, fick namnet ”Örebron” och på den vägen är det.