• Örebro slott

    Innanför Örebro slotts feta murar har det skrivits massor av kapitel i Sveriges historia. Här antogs bland annat landets första riksdagsordning och det var även här som Karl den trettonde fick beskedet om att Jean Baptiste Bernadotte skulle bli tronföljare. Örebro slotts mest historiska byggnader uppfördes redan på 1300-talet och på 1500-talet förvandlades sedan den slitna medeltidsborgen till det praktfulla renässansslottet.

    Örebro slott är ett medeltida slott och befästning i Örebro. Det utökades under regeringstiden av den kungliga familjen Vasa och slutligen byggdes det klart omkring 1900. Slottet ligger på en ö i Svartån. Några av rummen används som klassrum för elever från Karolinska Skolan.

    I över 700 år Örebro slott har hållit ett vakande öga på alla över bron på Svartån. Den äldsta delen av slottet, ett försvarstorn, uppfördes under senare hälften av 1300-talet. Detta torn lades till i det 1:e århundradet för att göra ett större fäste, och mot slutet av 1600-talet byggdes det mesta av det imponerande slottet vi ser idag. Reser till Örebro och andra städer kan du läsa om på den utmärkta sajten http://www.resekatalogen.se/ där du hittar mycket matnyttig information om resor i allmänhet.

    Många viktiga händelser i den svenska historien ägde rum här. I över 200 år har det varit hemvist för landshövdingen, men en hel del är öppen för allmänheten, med konst, musik, mat, utställningar, guidade turer, konferenser och mycket mer.

    Till skillnad från andra Vasa slott runt om Sverige har Örebro slott, nästan utan undantag fått en ny profil för att passa olika tider och genomgått många restaureringar.